در محضر بهجت (3)

از دین دست برداشتیم تا دنیای ما بیشتر و بهتر شود، علاوه بر اینکه از معنویات پایین آمدیم، به ضرر دنیا تمام شد و همۀ خیرات از دست ما رفت! غافل از اینکه سرچشمۀ همۀ خیرات او است، و از ناحیۀ او باید به ما برسد... می‌خواستیم با کناره‌گیری از معنویات و دوری از دین در مادیات پیشرفت و ترقی کنیم، بدتر در مادیات هم عقب ماندیم! غافل از اینکه شرط رسیدن به مادیات، بی‌دینی نیست. و گرنه هر فرد بی‌دینی باید متموّل و ثروتمند می‌بود.

در محضر بهجت، ج 2، ص399، نکتۀ1252

 

اضافه کردن نظر