image

در شب میلاد سفره دار جود و کرم و امام المتقین حضرت جواد الائمه(ع) و نازدانه ی ارباب بی کفن مان، علی اصغر(ع) رفقا و خادمین هیئت یا فاطمه الزهرا(س) بر آن شدند که سفره ی جود پهن کنند و با الگوگیری از امام عزیزشان جواد الائمه بساط سفره ی کرم این امام همام را بر شیعیان آن عزیز فراهم آورند.

راحت می توانیم بازگو کنیم اشتیاق خادمین مادر را وقتی لبخند عشق را در چهره ی پر تلئلو مومنین می دیدند دیدنی بود. نذری دیشب بوی دیگری داشت. بچه ها دلشان برای امام رضا پر کشیده بود...

شاید برای زمانی که در سفر مان رحمان عزیز مان بین مان بود شاید زمانی که  حسین جان براری عزیزمان با آن لبخند های پر ملیحش بین مان بود...شاید هم واقعا دیشب آن ها بین ما بودند و چشمان ما از دیدنشان ناتوان بود. شاید همه ی نوکران مادرمان حضرت زهرا(س) که روزی بین مان بودند و امروز جای شان در میان ما بین هیئت خالی است دیشب آن ها هم ابتدای سفره پیش مادر نشسته بودند....راستی مگر غیر از این است؟!

اضافه کردن نظر