به گزارش گروه رسانه ای بیت الزهرا(س) بیانات رهبری درباره استفاده بهتر از لیالی قدر را در این بخش برای شما عزیزان می آوریم.

 

 

اضافه کردن نظر