زبانم از اینکه از شخصی سخن بگویم که خستگی ناپذیر بود قاصر است.
کسی که روحیه ای جهادی و عزم راسخش در برابر مشکلات زبان زد بوده و هست...
کسی که مانند همنام و مقتدایش قاسم بن الحسن(ع) جان نثار رهبر و ولی خود بود...
تحصیل و هوشش در حوزه زبانزد خاص و عام بود...بهترین بود اما دلش طاقت نداشت...
وقتی برای تدریس به مدرسه می رفت دلش برای شهادت میتپید و صبرش لبریز بود.
رفت...
شاید دل دوستانش هم این را میگفت: شهادت حق قاسم است...!
وقتی به او گفتند چرا میروی و چرا آرام و قرار نداری و هر جا که فکرش را بکنیم تو هستی؟
فقط در جواب میگفت: هرجایی نیاز باشد میروم تا یک لحظه کشور و مردمم در خطر نباشند..
تا افغانستان...
تا کردستان...
تا جنوب...
و چه شهادت زیبایی که در کردستان کنار دکه روزنامه فروشی مزد خود را در جعبه شیرینی از معبودش گرفت و سراسیمه به سمت معبودش شتافت...
کاش سر لوحه کارهایمان قاسم باشد تا طعم روحیه جهادی را حس کنیم...
آری ...!
امروز شهرمان بوی خوش گلاب گرفته است...
امروز نگاه های #ابوالقاسم_بزاز به من و توست...
چه چیزی برای تقدیم داریم؟؟

شهادتت مبارک برادر...

اضافه کردن نظر


نظرات  

 
0 #1 محسن 1395-03-11 13:10
تاریخ شهادتش 10/3/59 می باشد.
دهم خرداد 59
نقل قول