فایل صوتی سخنرانی

(سخنرانی حجت الاسلام ابراهیم نژاد)
mp3  

فایل صوتی مداحی

 

بخش اول : شاههنشاه کریمم (سرود/ حاج محمدرضا بذری)
mp3  
بخش دوم : از محبوب خود منبر ندارد احتیاج (مدح/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
بخش سوم : هوالحق و حق جو (سرود/کربلایی جبار بذری)
mp3  
بخش چهارم : سر علی سرور علی (سرود/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
بخش پنجم : حیدر علی مولا (سرود/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
بخش َششم : ای جانم علی جانانم (سرود/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
بخش هفتم : باد سلام میکند (سرود/کربلایی جبار بذری)
mp3  
بخش هشتم : ماه غدیر مرد خبیر (سرود/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
بخش نهم : ای شاه کرم  (سرود/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر