شبی با یادگار خانطومان_97/5/12

 

(سخنرانی حاج سعید قاسمی)
mp3  
(روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مثله قاب عکسِ یک شهید (زمینه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 زینبی ام یه روضه گردم (شور/کربلایی جبار بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر