لحظه های نوکری میگزره تا من خودم رو پیدا میکنم (شور/حاج محمدرضا بذری)


 

 با نگاه اولم شد حرمت همه دنیای دل این بی کس (واحد/کربلایی جبار بذری)


 

 حالا که میبینم خوابی که من دیدم همینجا بود (واحد/حاج محمدرضا بذری)


 

 چرا خاک اینجا غم باره (واحد سنگین/حاج محمدرضا بذری)


 

 ها هنا کرب و بلا (تک/حاج محمدرضا بذری)


 

  (روضه/حاج محمدرضا بذری)


 

  (روضه/حاج محمدرضا بذری)


 

 به خدا پنجاه ساله زینب از تو دور نشد (زمینه/حاج محمدرضا بذری)

 

 

اضافه کردن نظر