من پسر ام البنین تکیگاه حرمم (تک/حاج محمدرضا بذری)


 

 پاشو علمدار حرم یه سری به حرم بزن (واحد سنگین/حاج محمدرضا بذری)


 

 لطف علمدار توهه من اگه میوندار توام (واحد/حاج محمدرضا بذری)


 

 ای فخر عرب عباس تندیس ادب عباس (واحد/حاج محمدرضا بذری)


 

 چراغ روضه هات همیشه روشن بود (شور/حاج محمدرضا بذری)


 

 یا اباعبدالله مظلوم بودی و از آب فرات محروم بودی و (شور/حاج محمدرضا بذری)


 

 الایا ایهاالمظلوم، نمیزارن بشی آروم (شور/حاج محمدرضا بذری)


 

  (روضه/حاج محمدرضا بذری)


 

 

اضافه کردن نظر