(سخنرانی حجت الاسلام بومــی)
mp3  
 (روضه/کربلایی جبار بذری)
mp3  
 بدی نکردی با تو بد شدن (زمینه/کربلایی جبار بذری)
mp3  
 قسم به روز یموت یرنی (تک/کربلایی جبار بذری)
mp3  
 کربلا میرم تا حال من بهتر شه (شور/کربلایی جبار بذری)
mp3  
 آقا مگه داریم کسی پا روضه بیاد (شور/کربلایی جبار بذری)
mp3  

 

اضافه کردن نظر