(سخنرانی/حجت الاسلام محرابیان)
mp3  
 (روضه/حاج مصطفی روحانی)
mp3  
 زمینه : اشکم دونه دونه (حاج مصطفی روحانی)
mp3  
 زمینه : بی تو خون از هم پاشیده ای وای (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : صاحب ایمان است (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : مثل تو کسی دولت شاهانه ندارد (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : آخر نشد بشم همون که تو میخوای حسین (کربلایی جبار بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر