(سخنرانی حجت الاسلام حسینی)
mp3  
 شور : گل ریزون تو کهکشونها (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : شور و شعف بیارید (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : یاحیدر فاطمه مادر بچه شیعه ها بابا حیدر (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : ماییم و اعتکاف علی سیزده شب است (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : هنوز اون زمون ها رو خوب یادمه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سرود : یدالله فوق ایدیهم (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 سرود : عمریه که دلم در طواف کعبه هست (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : تویی روحمو تویی جان من (کربلایی جبار بذری)
mp3  

 

اضافه کردن نظر