(سخنرانی حجت الاسلام یوسفیان)
mp3  
 شور : یا حیدر فاطمه مادر بچه شیعه ها بابا حیدر (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : خونمی شریانمی (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : خون خدا اگر شد روزی نثار اسلام (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سرود : عاشقی اول رسوایی (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سرود : تولدت مبارکه تولدِ زندگیم (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شور : همه مون خادم و نوکر (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شور : پسر مهتاب اومده (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : لبخندِ خدا بسته به لبخندِ حسین است (کربلایی جبار بذری)
mp3  

 

اضافه کردن نظر