(سخنرانی حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 شور : به نام نامی مولا ابوتراب حیدر (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : صاحب ایمان است (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : همه جا پر از نورِ قمر زمین اومد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : اگر نقطه ی با تنزل نمیکرد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
سرود : باز شبِ لوح و قلم شده (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 سرود : ساقی امشب مستی عالمین و ببین (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شور : همه مون خادم و نوکر (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شور : شمس و قمر ریزخوار این قمرند (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شعر پایانی : صدات که میکنم همین اوج نیایش منه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  

 

اضافه کردن نظر