(سخنرانی حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 شور : تویی امیر هر دو عالم (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : بنا نیست امروز افسرده باشیم (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 سرود : تولدت مبارکه تولدِ دوباره هر دعا (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 سرود : خدا به تو فرستاده درود (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : همه مون خادم و نوکر (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شور : ملیکه ی تموم عالمه (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  
 شور : چه با اقتدار قدم میزند (کربلایی محمد اسداللهی)
mp3  

 

اضافه کردن نظر