(سخنرانی حجت الاسلام قلی یان)
mp3  
 شور : آمد اذان آمد اذان (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مدح : باز در شعر تو نوآوریم گل کرده (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 سرود : دوباره میوزه نفس های باده صبا (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مدح : سحر اومد کبوتریم همه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : مژده امشب علی اورد عروس علی (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : گل ریزون فصل بهاره (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : شاه حیدر فاطمه مادر بچه شیعه ها بابا حیدر (حاج محمدرضا بذری)
mp3  

 

اضافه کردن نظر