(سخنرانی حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 شور : اوج اقتدار یاعلی مدد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : شب نور است و شب جشن سرور است (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سرود : آسمونا دارن می بارن (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : خدا نوشته مرا نوکر علی اکبر (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : صدات میکنم زندگیم و نظر کربلات میکنم (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مدح : شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : ضربان قلبم میزنه توی شب های راز و نیاز (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : فرج خواندیم باشد جمکرانت جایمان شاید (حاج محمدرضا بذری)
mp3  

 

اضافه کردن نظر