(سخنرانی/حجت الاسلام مرعشی)
mp3  
 شور : ضربانم حسنه (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مدح : نیمه ی ماه خدا (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : دلهارو داده به دست باد زهرا (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : به عشقت آب و گلم رو سرشتی (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : شاعر به هر شعر ترش دارد علاقه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سرود : نمک عشقه ماه رمضون اومد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : خونمی شریانمی (شور/کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مناجات (کربلایی جبار بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر