(سخنرانی/حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 (روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سنگین : کشون کشون می برن تو رو (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : اگه دلبر تویی عاقل باید عاشق بشه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : کی میتونست امام حسین من بشه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر