خلاصه متن سخنرانی _فاطمیه دوم_شب سوم_96/11/29
خلاصه متن سخنرانی _فاطمیه دوم_شب دوم_96/11/28
خلاصه متن سخنرانی _فاطمیه دوم_شب اول_96/1127
خلاصه متن سخنرانی شب شام غریبان محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب عاشورای محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب تاسوعای محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب هشتم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب هفتم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب ششم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب پنجم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب چهارم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب سوم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب دوم ماه محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب اول ماه محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 96/06/24
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 96/05/20
خلاصه متن سخنرانی شب عید سعید فطر 1396
خلاصه متن سخنرانی شب سی ام ماه مبارک رمضان 1396
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1396
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1396
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 1396
خلاصه متن سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان1396
خلاصه متن سخنرانی میلاد امام حسن مجتبی (ع)_96/3/19
خلاصه متن سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان الکریم 1396
خلاصه متن سخنرانی شب نهم رمضان الکریم 1396