حضرت آیت الله سید رحیم توکلخدمت عزاداران مولای متقیان بیان فرمودند: از امام باقر(ع) روایتی نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) به امیرالمومنین(ع) وصیت فرمودند: علی جان بدان! افرادی که ایمانشان، ایمان عجیبی است و افرادی که یقینشان، یقین بسیار عظیمی است، افرادی هستند که در آخرالزمان به کار می آیند، پیامبر(ص) را ندیدند، حجت خدا و امام زمانشان هم از دیده ها مخفی است اما این ها به سیاهی روی سفیدی که همین آیات و روایات باشد ایمان آورند.

ایمان به چه می گویند؟ ایمان در روایت شناختی است که به جان انسان می آید، انسان در درونش به باوری می رسد که جذبه های گناه انسان را از مسیر بیرون نبرد. لذا ایمان معرفتی است در درون جان ما. یقین یک مرحله ی بالای ایمان است. در مرحله ی یقین باور با کشف حجاب مشاهده می شود، انسان صحنه هایی را می بیند که افراد با ایمان نمی بینند اما افراد دارای یقین می بینند. مرحله ی یقین بسیار نادر است و گوهری است که در بین مردم خیلی کم تقسیم شده است. برای کسب ایمان باید دو کار کرد، اول انجام اعمال نورانیت آور که تا انجام ندهید به مرحله ایمان نمی توانید وارد شوید و دوم ترک اعمال ظلمت زا.

خدا لعنت کند مفتی عربستان را می گفت این حسین شما کیست؟! ما یازده ماه تمام جوانان را با بودجه های سنگین منحرف می کنیم وقتی محرم شما می آید این جوانان دوباره برمی گردند. ما در انجام اعمال نورانیت زا خیلی موفقیم اما آن چه مشکل است ترک اعمال ظلمت زاست.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید علی جان افرادی هستند که ایمانشان عجیب است. این ها یقینشان، یقین عجیبی است. افرادی که آخرالزمان اند، آن چنان محکم ایستاده اند که آن ها که پیامبر را دیدند آن طور ایمان نیاوردند. زمانی که پیامبر یا امام بین مردم بود، پیامبر اول که روی کار می آید می گوید هرچه خواستید برایتان می آورم اگر ثابت شد به حرف هایم گوش دهید. در میان اعجاز پیامبر یا امام نمی تواند بگوید من این چهار تا کار را بلدم بلکه هر کاری خواستند بتواند انجام دهد و هرچه سوال کردند بتواند پاسخ دهد.

حضرت امیر(ع) در بیابان دارد می رود عمار همراه اوست، یک بیایان است پر از مورچه، عمار گفت چه کسی است که تعداد این مورچه ها را بلد باشد؟ حضرت فرمود کسی هست که هم تعداد و هم نر و ماده بودنشان را بداند، فرمود عمار سوره یس می خوانی ما همه چیز را در امام مبین جمعکردیم، من آن امام مبین هستم. شما عزیزان پیامبر و امام ندیدید، آیه و روایت خواندید همه چیز را ندید گرفتید این جا جمع شدید، شما با جنگ احد خیلی فرق دارید، آن جا پیامبر بین شان بود. آن چنان با ابهت به میدان آمدید که دشمن انگشت به دهان شد. دشمن دارد با همه توان خود کار می کند چون شما جوان هستید دارد با حربه شهوت جنسی جلو می آید.

 

اضافه کردن نظر