حضرت آیت الله سید رحیم توکل خدمت محبین اهل بیت بیان فرمودند: درمورد آیه هفدهم سوره نساء بحث بود، توبه برای افرادی است که گناهانی در پی جهالت انجام داده اند این ها به زودی هم توبه می کنند. عنایت اولا این است که باید به این دل عنایت شود تا از توجه به دنیا به توجه به حق تعالی برگردد. انجام که شد حالا خداوند عنایت می کند و این توبه را می پذیرد.  يَعْمَلُونَ السُّوءَ، مراد از سوء یک بار از اعمال جوارح ماست، آن چه از اعضا و جوارح ما صادر است سوء است اما سوء عملی است. یک بار سوء قلبی است. توبه برای آن ها که مرگ آمد سراغ شان و می خواهند توبه کنند و آن ها که به کفر می میرند، نیست. 

خدا این توبه را برعهده گرفته تا قبول کند. نکته ی بعدی آن است که جهالت در این آیه به این است که افرادی که گناه می کنند، گناه یا از روی شهوت است یا غضب انسان است، حالا شهوت و غضب آمد و کاری انجام داد، علامت آن است که اگر فروکش کرد اظهار ندامت کند، در مقابل وقتی فروکش کرد نادم نیست این معلوم است از جهالت نیست، تعمداَ است. داریم به زودی توبه می کند، دو احتمال دارد، یکی این که توبه را به عقب ننداختند که ملک الموت دیده شود، قبلش توبه می کند و مراد دوم این است که چون گناه به دل زنگار می آورد می تواند به دل تکانی دهد و توبه کند. روایت داریم اگر چشمانت بخشکد به خاطر قساوت دل است و آن به خاطر حب به دنیا است که دلیل همه ی گناه هاست. 

آیه 158 سوره انعام داریم، روزی را که بعضی از آیات خدا نازل شد آن که قبل از دیدن ملک الموت ایمان نیاورده بود حالا که دید برایش نفعی ندارد.

در نهج البلاغه داریم دنبال عمل بروید، الان که زنده اید از شما همه کار برمی آید، هنوز صحیفه اعمال باز است، هنوز باب توبه باز است، آن که به دین خدا پشت کرده، خدا دعوتش می کند که بیاید، گناه کار امید دارد که از او بگذرند، قطع شود و مهلت تمام شود و تا باب توبه مسدود نشد بیایید.

اضافه کردن نظر