>

حجت الاسلام و المسلمین متانت خدمت عزداران حسینی بیان نمودند: نتیجه ی بحث عصمت این سه شب ما این شد که اگر بخواهد پا جا پای امام معصوم بگذارد باید چهار گناه را ترک کند؛ اولین رذیله ای که گفتیم حرص است. هر چه انسان پولدار تر می شود حریص تر می شود. دوم از خشم حرف زدیم، همه مان داریم، امام معصوم که خشم ندارد. سوم حسد است. حسد را بخواهم در یک جمله تعریف کنم، رذیله ای است که تو با خدا درگیر می شوی، خدا تو چه جور دلت آمد که به من ندهی؛ خانم جمال دارد دینش گفته چادر بیندازد صورتت را از نامحرم مخفی کن، زیبایی دارد، این خانم محجبه می رسد به یک خانم بد حجاب یا کم حجاب می خواهد امر به معروف کند، می گوید چرا تو توانستی زیبایی هایت را نشان دهی من مجبورم چادر نگه دارم، یعنی می خواهد دلش خنک شود، اگر دلش برای طرف می سوخت می گفت روز قیامت حتما تو مقامت از من خیلی بالاتر است می شود این را هم بپوشانی که خیلی بهتر شوی. خانم که امر به معروف بلد نیستی تورو خدا امر به معروف نکن. به من پیغام دادند امر به معروف کرده اند عده ای از هیئت زده شده اند.  اولین شرط هیئت داری این است که ار هرکسی که وارد هیئت می شود خودت را کف او حساب کنی. اولین شرط امر به معروف این است که حتما خودت را پایین تر بدانی. حالا با این نگاه برو امر به معروف کن ببین درست می شود؟ به ولله درست می شود. امام حسادت نمی کند، به چه می خواهد حسادت کند؟ حضرت جون که بد بو، سیاه پوست به قول خودش بود می افتد زمین به سیدالشهدا(ع) می گوید امام حسین(ع) تو آدم را زیبا می کنی. به معاویه می گوید ما دست پرورده ی خدای خود هستیم و خلق صنائعنا.

چهارمین خصوصیت خواهش دل و هوای نفس است، یعنی دلم  می خواهد؛ عزیزان پیامبر(ص) خواهش دل ندارد اگر هم داشته باشد خدا مهر تایید زده است. یعنی دل پیامبر نشده غیر خدا چیزی بخواهد. انقدر این دل نازنین و خریداری شده از خداست، جبرئیل به پیامبر(ص) می گوید می خواهیم به تو فرزندی به نام حسین(ع) بدهیم پیامبر(ص) خوشحال شد بعد که داستان را تعریف کرد پیامبر می گوید من چنین بچه ای نمی خواهم، فرشته ی وحی رفت و برگشت دوباره پیامبر(ص) گفت نمی خواهم، برای بار سوم گفت خدا به تو سلام رسانده در نتیجه حسین خدا به تو اوصیایی می دهد که در عالم نیست، پیامبر(ص) می خواهد از خدا مژده ای از این شهادت بگیرد.

تنها راه درست شدن امثال من و آن ها که گناه کارند و در جلسه هستند سیدالشهدا(ع) است.

اضافه کردن نظر