تلاش امیر المؤمنین در مقابل امت مؤسس

 

. تلاش امیر المؤمنین در مقابل امت مؤسس خیلی چشم گیر است،حتی گاهی اوقات برای اینکه بتواند درست پیش ببرد با جدل و مبارزه پیش می برد،یعنی با روش و مبنایی که قبول ندارد اما چون دشمن این روش و مبنا را قبول دارد آنها را محکوم می کند.

. همانطور که انبیاء جایگاهشان و مشروعیتشان را از خدا می گیرند اوصیای انبیاء هم مشروعیتشان از خدا گرفته می شود.

. سقیفه کاری کرد که این مشروعیت حذف شود.

. از آنجا که مقبولیت آتش زیر خاکستر بود شورای 6نفره تعیین خلیفه برای این بود تا مقبولیت را هم حذف کنند.

شورای تعیین خلیفه برای این بود که چنین وانمود نمایند اگر فرصت هم برای انتخاب حضرت امیر فراهم شود رای ندارد(چراکه مقبولیت ندارد).

. امیر المؤمنین در مواجهه با تفکر دشمن گاهی با روش ایجابی،گاهی سلبی و گاهی هم جدل برخورد می کنند.

. برخی از نامه 6 به معاویه برداشت می کنند که مبنای مشروعیت حکومت رای عمومی است،در حالی که حضرت علی در حال جدل با معاویه است.(یعنی با روشی که حضرت آن را قبول ندارد اما چون مبنا و روش معاویه است برخورد می کند)

. حضرت امیر قبول ندارند رای عمومی مشروعیت می آورد اما چون معاویه این را قبول دارد به همین استناد می کند که رای عموم داردپس مشروعیت دارد.

. عوارض عنوان اینکه خلیفه و حاکم مشروعیت را از مردم می گیرد این است که ولی وکیل مردم است.همانطور که نصب می کنیم هر زمان هم که نخواستیم عزل می کنیم.

آن کسی که نصبش(ولی،حاکم و امام جامعه)را به سمت مردم می برد(در اصل)در حال بردن سمت عزلش است.

. حضرت امیر دلیل پذیرفتن حکومت را عنوان می کنند که مردم ظرفیت پذیرش حکومت اسلامی با اندیشه ناب من را نداشتند .

. امت مؤسس و ممهد(جریان فرهنگ و هنر)با دو راهبرد توانست اهل بیت را از جامعه حذف کنند:

1)دفع اهل بیت از مقام ولایت.

2) ازاله محبت و مودت از قلبها.

. اگر امروز همان جریانات(زمان حضرت امیر) متناظرش در جامعه ما شکل گرفته،جریاناتِ روشن فکری که عمیقا کار فکری و پژوهشی می کنند برای اینست که جامعه اسلامی شیعی انقلابی ما را سکولار کنند{بی تفاوت نسبت به بشریت}.

. نمی شود هیئتی انقلاب نسبت به آن بی تفاوت باشد.

. کسی که حرفای بزرگ گفتمانی زد اما عقبه فکری قوی درست نکرده باشد کارش یا  به تحجر کشیده می شود یا به التقاط کشیده می شود یا به نوعی انحراف.

. گفتمان انقلاب اسلامی یعنی با یک عقبه فکری و یک بدنه فرهنگی و هنری کاری کنیم که جامعه ذهنش چنان غنی شود که یکدست ذهنهای اکثریت جامعه یک آرمان و یک نظام ارزشی را هدف قرار دهند و بپذیرند و آن را مطالبه قرار دهند و برای رسیدن به آن حاضر شوند جان دهند.

. آنچه که آرزوهای زمان طاغوت را تبدیل به خاطراتمان کرد فقط تفکر انقلابی است.

. تحقق این گفتمان خروجی اش اجتماعی است یعنی همه باید این چارچوب ذهنی را بپذیرند و در قلبها رسوخ دهند.

. از منظر قرآن دو گفتمان وجود دارد:

1)گفتمان سطحی که کف روی آب است و زود گذر.

2)گفتمان اصیل،گفتمانی که در فطرتها ریشه دارد و اثر گذار است.

گفتمان اصیل با دو پیش فرض و شاخص پیش می روند:

1)کتاب محوری

2)شخصیت محوری

نهج البلاغه کتاب انقلاب اسلامی است.

اضافه کردن نظر