دکتر واثقی در جشن امامت امام زمان وخدمت محبین اهل بیت به مناسبت سالروز 9 دی بیان داشتند: نه دی یوم الله است؛ در تراز 22 بهمن است. می گویند حادثه ای که در سال88 به وجود آمد 5 سال از آن گذشته است، چرا باید مرور شود؟

این قضایا به دو دلیل باید بازخوانی شود: 1- در قضیه 88 لایه هایی وجود دارد که باید عمق آن را شکست.2- در فتنه88 و نه دی درس ها و عبرت هایی وجود دارد که باید بازخوانی شود.

عنوان سخنرانی بنده درمورد فتنه نرم است. در ادبیات سیاسی اشکالی برای جنگ قائل اند که شامل جنگ نرم و سخت می باشد. در باب فتنه  یک فتنه سخت داریم و یک فتنه نرم. فتنه سخت همان است که در سال 88 به وجود آمد. جنگ و فتنه هدف مشترکی دارند که همان اسقاط نظام و یا تغییر رفتار نظام است.

امروز انقلاب اسلامی در شرایطی در منطقه قرار دارد که اگر اسقاط هم بشود موج انقلاب های منطقه دوباره انقلاب اسلامی را برمی گردانند. در فتنه نرم معارضان داخلی با چهره ای خیر خواهانه وارد می شوند.

بصیرت بخشی در حوزه فتنه نرم بسیار پر خطر، پر هزینه و پر ریسک است. آن کسی که در روشنگری فتنه نرم قرار می گیرد با او معارضه می کنند.

از روش های فتنه نرم مشابه سازی است. یعنی تشابه حق و باطل. مشابه سازی یعنی باطلی در فرم و شکل به مسابه حق آراستن اما مغز و عمقش از حقیقت تهی بودن. مهندسی مشابه سازی یک بخش حذفی دارد و یک بخش اضافی. اضافه اش همین فرم و حذفی اش مغز و محتواست.

ممکن است جمهوری اسلامی تقلبی داشته باشیم. شکل و ظاهر اسلام ولی عمق آن اسلام نیست. این فتنه نرم است. امام راحل فرمودند: جمهوری اسلامی را درست کردیم تا موازین اسلام در تار و پود جامعه و حکومت اسلامی جریان پیدا کند اگر نشود حکومت طاغوت است در زیر پوست اسلام.

روش دوم ضرورت سازی است. یعنی القا یا ایجاد شرایط و نسبتی که عقب نشینی از اصول و سازش با دشمن امری عقلی، شرعی و مقتضای حکمت و مصلحت به شمار می آید. ضرورت سازی راهی است برای مشروعیت سازش با دشمن.

ناکار آمد سازی جمهوری اسلامی روش دیگر است. جمهوری اسلامی یک ادعا دارد و آن عینیت دیانت و سیاست است؛ یعنی اسلام می تواند جامعه را اداره کند. این توطئه یعنی کسانی درصددند چوب لای چرخ جمهوری اسلامی بگذارند تا این چرخ به درستی نچرخد و ثابت کنند دیانت از سیاست باید جدا باشد.

مهمترین وظایف حکومت دو چیز است: یکی امنیت و دیگری معیشت. جمهوری اسلامی که قد برافراشت گفت ماموریت من امنیت، معیشت و معنویت است.

یک گله از حزب اللهی ها دارم.آن قدری که حساسیت سیاسی داریم حساسیت اجتماعی نداریم. آنقدری که انقلاب امروز در حوزه اجتماعی تهدید می شود در حوزه سیاسی تهدید نمی شود. ما فتنه را در حوزه سیاسی جستوجو می کنیم و از تهدید فتنه در حوزه اجتماعی غفلت می کنیم.

اضافه کردن نظر


نظرات  

 
+2 #1 اکرم 1393-12-05 06:18
فراخوان مقاله :
1- درس و عبرت ها فتنه 88 را توضیح کنید .
2- اهداف و انگيزه هاي كوچك شمردن فتنه و تطهير عوامل آن
نقل قول