حجت الاسلام والمسلمين دكتر ابراهيميان در شب سوم مراسم فاطميه اول در جمع عزاداران فاطمي بيان داشتند: وجه انتصاب جمعه ها به امام زمان(عج) چيست؟ چون ميلاد امام زمان و ظهور ايشان در جمعه است و اكثر زيارت نامه هايي كه براي امام زمان گفته شد خواندنش را در شب و روز جمعه توصيه نمودند و اكثر افرادي كه با حضرت تصرف داشتند در شب و روز جمعه بود. از مهمترين وظايف ما به اين امام اين است كه ياد اين امام باشيم تا امام هم به ياد ما باشند.

امام زمان مانند حضرت يوسف است از جمله وي‍ژگي هاي مشترك ايشان فراق بين ژدر يوسف و حضرت يوسف(ع) است و شباهتش با امام زمان هم در آخرالزمان شوريده حال هستند تا به وصال دست يابند.

امام صادق(ع) فرمودند: جوان شيعه در آخرالزمان خيلي بي تابي مي كند در فراق آن حضرت كه وقتي به ياد آن حضرت مي افتد صداي فريادش تا به آسمان مي رسد.

ديشب از راه هاي موفقيت دو راز تقديم شما شد و ادامه راز ها در ادامه بيان مي گردد.

سومين راز موفقيت از منظر زهراي مرضيه داشتن مهارت در برقراري روابط قوي و نيكو با ديگران است.

در واقع حضرت انسان ها را به دو دسته تقسيم كرد يك دسته افراد خشك و عده اي شاداب اند و ميتوانند به راحتي رابطه نيكو با ديگران برقرار كند.

از منظر اسلام گوشه گيري بسيار مزموم است.خداوند ما را اجتماعي آفريده است.

چهارمين توصيه حضرت اين است كه خود را باور كن كه ارزش انسان به همت اوست نه به اموال او.

اسلام به ما مي گويد شما حتما بايد به خود باوري برسيد . حضرت امير مي فرمايد بزرگترين گمشده ي انسان در زندگي خود اوست.

پنجمين راز موفقيت شما در زندگي اين است كه شهر هاي بزرگ را براي زندگي و كسب معاش انتخاب كن كه هم راه هاي معاشش بيشتر است و هم مردمش روشن فكر تر اند.

براي جوياي كار شدن اگر در شهرتان كار نيست مهاجرت كنيد. هر انسان بزرگي در تاريخ است ميبينيد كه مهاجر في سبيل الله بود.

فاطميه ها مي آيند و در هيات ها مي گذرند چيزي كه جايش خالي است مهارت هاي فاطمي وسبك زندگي فاطمه(س) است. هدف اصلي از اين جلسات اين است كه بايد بفهميم فرهنگ سخنان فاطمه(س) چيست.

لذا اگر از شما جوانان بپرسند يك حديث و سخني از حضرت زهرا(س) بگوييد مي مانيد.

ايشان با روضه بر صديقه طاهره، فاطمه(س) مجلس را تحويل مداح محترم دادند.

 

اضافه کردن نظر