حجت السلام و المسلمین شکریان؛مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران بیان داشتند:

یک سال از عمر ما گذشت که تعبیر عبارت این است:عمر خودش فرصتی است وباید از این فرصت استفاده کرد لذا سخت ترین قصه ها آن است که فرصت و عمر خود را هدر دهد.فرصت ها فراوانند؛عمر-نظام اسلامی-ولایت محمد{ص} و....امیرالمؤمنین می فرماید:«هر نفسی که هر کس می کشد یک قدم به مرگ نزدیک تر می شود.»حال اگر محاسبه کنیم در یک سال بیش از 8میلیون قدم به مرگ نزدیک شده ایم.لذا باید از فرصت ها استفاده کنیم.

 

خانه تکانی جامدات[خانه]بسیار خوب است با این خانه تکانی ایرادات مشخص می شود.انتقال انسان از دنیا به آخرت باعث روشن شدن ایرادات انسان می شود.

 

انسان با دعا می تواند آلودگی دل خود را پاک کند یا به تعبیری با دعا دل را خانه تکانی کنید.

 

آیت الله مجتهدی نقل می کنند:یک جوانی در مشهد از من سوال کرد:ما می توانیم آهن زنگ زد ه را پاک کنیم امّا  چگونه می توان زنگار دل را پاک کرد؟ پاسخ دادم با سه کار: 1-تلاوت قرآن در سحر«طبق روایت»2- استغفار در سحر «طبق آیه ی قران»3- دست کشیدن بر سریتیم.

 

دعای تحویل سال دعای خانه تکانی دل است.علامه جوادی آملی نقل می کند:در آغاز سال برای پایان چرخش زمین به دور خورشید جشن می گیرند.آیا مردم می دانند که این زمین و خورشید دور کسی دیگر می گردند؟همه ی این عالم به برکت وجود امام زمان است.مبادا غافل شویم.اگر بخاطر بهار هم جشن بگیریم ربیع ایام امام عصر ما  است.امام زمان [عج]می فرماید:کاری انجام دهید که مارا خوشحال کند.بسیار بداست یک سال از عمر انسان بگذرد امّا نداند که او راضی است یا نه؟در حدیث قدسی داریم خدا از سه کار بنده تعجب می کند یکی آن است که بنده نمی داند من از او راضی هستم یا نه امّا سرمتی می کند.امام عصر فرمودند کاری که مرا خوشحال می کند:1-کمک به مستمندان 2- صله رحم 3- نماز اوّل وقت 4- نماز جماعت 5- خیرات و حسنات6-  شرکت در مجالس اهل بیت .

 

امام عصر در خطاب به علی بن مهزیار: سه کار است که موجب حجاب می شود:1- صله رحم نکردن2- به دنیا چسبیدن3 - عدم توجه به نیازمندان.

 

 

اضافه کردن نظر