حجت الاسلام و المسلمين نصيرائي در شب شهادت امام موسي كاظم(ع) خدمت عزاداران اين امام همام بيان داشتند: اهل بيت براي نشان دادن مسير عبوديت از چند طريق عمل مي كردند كه يكي از آن راه ها كلام اهل بيت است.

شخصي خدمت مولا علي(ع) آمد چهار تا سوال دارم جواب آن ها را از شما مي خواهم. آقا واجب چيست و واجب تر كدام است؟ حضرت فرمود واجب بندگي خداست اما واجب تر ترك گناه است.

انتهاي هيئت آمدن هدايت شدن است.لذا خودتان را به اين مراسم هاي مذهبي برسانيد و به سفر هاي زيارتي برويد تا دل را جلا دهيد.روايت داريم اگر كسي شقي برود زيارت اباعبدالله سعيد بيرون مي آيد.

گناه حال اشك و روضه را از تو مي گيرد.شخصي از امام كاظم(ع) پرسيد آيا شما قيام كننده حقيد؟ آقا فرمود بله اما روزي مهدي ما مي آيد كه قيام كننده حق است او غيبتش طولاني است پرسيد چرا آقا؟ فرمودند: زيرا او مي ترسد. راوي مي پرسد چه افرادي با او مي مانند؟ اما مي گيوند: آن هايي كه پيرو محض اند و محكم ايستاده اند و آن هايي كه با دشمنان اهل بيت دشمني دارند.

شخصي خدمت امام كاظم(ع) آمد گفت آقا آيا براي ما دعا مي كنيد؟ امام فرمود خود چطور فكر مي كني؟ فرد كمي تفكر كرد و گفت آري چون شيعيان شماييم. آقا فرمودند اگر بخواهي بداني من چقدر دوستتان دارم ببين تو چقدر ما را دوست داري همان اندازه ما هم تو را دوست داريم.

امام موسي كاظم(ع) فرمودند: شيعيان ما از گل ما هستند و كسي كه شيعيان ما را دوست داشته باشد از ماست و كسي كه بغض شيعيان ما را داشته باشد هيچ كدام از شيعيان ما نيستند كه مريض شوند و ما مريض نشويم و آن ها ناراحت نباشند و ما هم ناراحت نباشيم.

ايشان با روضه بر امام موسي كاظم(ع) مجلس را تحويل مداح محترم دادند.

اضافه کردن نظر