متن سخرانی ها
خلاصه متن سخنرانی شب سوم محرم الحرام
خلاصه متن سخنرانی شب دوم محرم الحرام
خلاصه متن سخنرانی شب اول محرم الحرام
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه عید بزرگ غدیر
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه دعای عرفه
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه شهادت امام باقر(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه شهادت امام جواد(ع)
معاد در قرآن(خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه تخریب قبور ائمه بقیع)
خلاصه متن سخنرانی شب عید سعید فطر 1394(همراه با پرسش و پاسخ از ایشان)
خلاصه متن سخنرانی شب سی ام ماه مبارک رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب بيست و چهارم ماه رمضان
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان1394
خلاصه متن سخنراني شب پانزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب سيزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب دوازدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب يازدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب نهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب هشتم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب هفتم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب ششم مراسم ماه مبارک رمضان1394
خلاصه متن سخنراني شب پنجم مراسم ماه مبارك رمضان 1394