خلاصه متن سخنراني شب سيزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب دوازدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب يازدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب نهم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب هشتم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب هفتم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب ششم مراسم ماه مبارک رمضان1394
خلاصه متن سخنراني شب پنجم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب چهارم مراسم ماه مبارك رمضان 1394
خلاصه متن سخنراني شب سوم مراسم ماه مبارک رمضان 1394
خلاصه متن سخنرانی شب ولادت امام سجاد(ع)
خلاصه متن سخنراني شب ولادت امام حسين(ع)
خلاصه متن سخنراني شب شهادت امام موسي كاظم(ع)
خلاصه متن سخنرانی 1394/02/18
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت امیر المومنین علی(ع)
خلاصه متن سخنراني شب ولادت حضرت زهرا(س)
عید فاطمی(خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه تحویل سال)
خلاصه متن سخنراني شب چهارم فاطميه اول
خلاصه متن سخنراني شب سوم فاطميه اول
خلاصه متن سخنرانی شب دوم فاطمیه اول
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 1393/11/17
فتنه نرم(دکتر واثقی بیان میکند)
خلاصه متن سخنرانی اربعین حسینی
خلاصه متن سخنرانی هفتگی1393/09/14
خلاصه متن سخنرانی شب پنجم صفر-جمعه 93/09/07