متن سخرانی ها
خلاصه متن سخنرانی شب پنجم ماه مبارک رمضان الکریم 1396
خلاصه متن سخنرانی شب سوم ماه مبارک رمضان الکریم 1396
خلاصه متن سخنرانی شب اول ماه مبارک رمضان الکریم 1396
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 96/02/29
ویژه برنامه شب میلاد امام زمان(عج)
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 96/02/15
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت امام سجاد(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت ابوالفضل العباس(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت امام حسین(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه مبعث
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه شهادت امام موسی کاظم(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه وفات حضرت زینب کبری(س)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت امام جواد الائمه(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا(س)
خلاصه متن سخنرانی شب سوم ویژه برنامه فاطمیه دوم
خلاصه متن سخنرانی غروب شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه دوم
خلاصه متن سخنرانی شب شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه دوم_95/12/11
خلاصه متن سخنرانی شب اول ویژه برنامه فاطمیه دوم
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 95/11/29
خلاصه متن سخنرانی شب شام غریبان فاطمیه اول
خلاصه متن سخنرانی شب اول ویژه برنامه فاطمیه اول
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت حضرت زینب(س)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه نه دی
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه آغاز امامت امام زمان(عج)
خلاصه متن سخنرانی مراسم هفتگی 95/09/12