خلاصه متن سخنرانی شب اول ویژه برنامه فاطمیه دوم
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 95/11/29
خلاصه متن سخنرانی شب شام غریبان فاطمیه اول
خلاصه متن سخنرانی شب اول ویژه برنامه فاطمیه اول
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت حضرت زینب(س)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه نه دی
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه آغاز امامت امام زمان(عج)
خلاصه متن سخنرانی مراسم هفتگی 95/09/12
خلاصه متن سخنرانی شب شهادت امام حسن مجتبی(ع)
خلاصه متن سخنرانی شام غریبان حضرت رقیه(س)
خلاصه متن سخنرانی شب شهادت حضرت رقیه(س)
خلاصه متن سخنرانی جلسه هفتگی 95/08/07
خلاصه متن سخنرانی شب شام غریبان حسینی محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب عاشورا محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب نهم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب هشتم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب هفتم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب ششم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب پنجم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب چهارم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب سوم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب دوم محرم الحرام 1395
خلاصه متن سخنرانی شب اول محرم الحرام1395
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه عید غدیر
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت امام هادی(ع)