خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه دعای عرفه
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه شهادت امام جوادالائمه(ع)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه(س)
خلاصه متن سخنراني شب بیست و چهارم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب بیست و سوم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب بیست و یکم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب نوزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب شانزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب چهاردهم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب پانزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب سیزدهم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب دوازدهم مراسم ماه مبارك رمضان 95
خلاصه متن سخنراني شب یازدهم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب دهم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب نهم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب هشتم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب هفتم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب ششم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب پنجم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب چهارم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب سوم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب دوم مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنراني شب اول مراسم ماه مبارك رمضان 1395
خلاصه متن سخنرانی شب میلاد حضرت صاحب الزمان(عج)
خلاصه متن سخنرانی ویژه برنامه ولادت امام سجاد(ع)