دعای مادر

توضیحات مراسم دعای مادر

فیلم های مراسم
صوت های مراسم
  • دعای مادر
     حاج حنیف طاهری
    متن شعر:
    متن صوت مراسم
تصاویر مراسم